Thursday, January 21, 2016

      1. הרבה ספק אך קצת בהירות

ערב טוב,
לכם או לחבריכם יש אולי ספקות אבל לא אליכם אני מתכוון. אני מתכוון לספקות של מודלי חיזוי מזג האוויר.
היו הרבה תחזיות מושלגות בעברנו, ובעברנו אני מתכוון רק אתמול בלילה או אפילו הבוקר.

בתחזית מושלגת, אפיק חזק המגיע לאזורינו מוקדם ביום ראשון מביא עמו גשם רב וצניחה תלולה בטמפרטורות – כאשר גשם יכול בקלות להשתנות לשלג. אחרי הפוגה קלה, אוויר קר במיוחד זורם דרומה שוב ומקרר אותנו אפילו יותר – כל הדרך עד יום רביעי. זוהי תחזית מושלגת מאוד.
בתחזית הלא מושלגת: אפיק חזק מגיע לאזורינו ביום ראשון אבל הוא לא לגמרי ממשיך עד הסוף. הטמפרטורות הקרות ברמת לחץ 500 מ”ב מגיעות לפני האוויר הקר בשכבות האטמוספירה התחתונות ואח”כ עוזבות מוקדם מדי. לאחר מכן, לפני שהסופה השנייה מגיעה, האוויר הקר ממשיך יותר מדי מזרחה. התוצאה במקרה זה: קצת שלג רטוב, אולי, ואז מספר ימים רטובים וקרים בלבד – ללא שלג (מלבד בחרמון).
אם מישהו יסתכל רק במודלים העיקריים: ה GFS, EURO, GEM וכ'ו, הוא יראה סופת שלגים באופק בחלק ממודלים אלו, בחלק ממחזור החיזוי שלהם ואפילו יותר מפעם אחת ואז ללא שלג כלל.
בדומה, אם מישהו יסתכל על אנסמבל של חיזויים – כמו של אתמול בלילה – הוא יראה כמה ימים של מזג האוויר קפוא ( 80% סיכוי). אולם, האנסמבל הבא אחריו מציע תחילתה של סופה (עם אפשרות לשלג), ואז 50% סיכוי לסופה נוספת.
אם זה גורם לכם להרגיש יותר טוב, בעיה זו מטרידה גם את החזאים המנסים לחזות את הסופה הבאה בחוף המזרחי של ארה”ב (רק עוד שלושה ימים). הם עדיין לא יודעים אם תהיה סערה או רק שלג רטוב בניו יורק, גשם בלונג איילנד ואבק בפרברים הקרים.
מה שאומר שפשוט יש יותר מדי משתנים לא ידועים על מנת לומר משהו על מזג האוויר של השבוע הבא.
יש יותר מדי אינטרקציות שמתרחשות באזורים שאין עליהם מספיק מידע כדי להבין את מאפייני הזרימה (כנראה שיש בעיה בלחזות גם אותם). אם אני צריך למצע את תחזיות האנסמבלים ותחזיות המודלים היחידנים, הייתי אומר שיש סיכוי של35% לשלג בירושלים, ןסיכוי של 50% לשלג בגוש עציון ובגליל העליון.


האם השלג ייחל כבר בראשון בבוקר?
הישארו קשובים.

ברי לין.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.